S naším oborem si práci určitě najdeš

Zahraniční pobyty během studia tě připraví na působení i v zahraničních firmách a jejich zdejších pobočkách.

Vše pro zájemce o studium

Jako absolvent najdeš uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucích zaměřených na oblast chemických výrobků, potravinářství, životního prostředí, legislativy nebo v oblasti poradenství.

Vše pro zájemce o studium

Vzhledem k technickému vzdělání budeš žádán nejen v chemických podnicích, ale najdeš uplatnění prakticky v každém výzkumném, vývojovém nebo průmyslovém podniku.

Vše pro zájemce o studium

Studuj ve špičkových laboratořích Centra materiálového výzkumu

Budeš pracovat ve špičkových laboratořích s vybavením za více než 200 miliónů korun.

Vše pro zájemce o studium

Elektronové mikroskopy, laserový analyzátor velikosti částic, iontový chromatograf ... zkrátka nejmodernější zařízení pro chemickou, strukturní nebo spektoroskopickou analýzu – to vše ti bude k dispozici.

Vše pro zájemce o studium

Centrum materiálového výzkumu je otevřeno reálným projektům z komerční sféry i ostatním výzkumným zařízením. Už při studiu se tak dostaneš k zajímavým pracovním příležitostem.

Vše pro zájemce o studium

Studentské práce a praxe ti pomůžou v komerční sféře

Do výuky vybraných předmětů zapojujeme renomované odborníky z průmyslu, kteří ti nabídnou praktický pohled a zkušenosti z praxe.

Vše pro zájemce o studium

V průběhu studia se můžeš zapojit i do vývojových a výzkumných projektů řešených ve spolupráci s komerčními podniky.

Vše pro zájemce o studium

Část studentů najde v průběhu řešení bakalářky nebo diplomky svého budoucího zaměstnavatele. Můžeš to být i ty.

Vše pro zájemce o studium